Erasmus+ KA122-SCH „The big tablet“

Erasmus+ KA220-SCH – Augmented content
март 4, 2022
Erasmus+ KA122-SCH „Don’t worry, be funny in class!“
юли 28, 2022
Erasmus+ KA122-SCH „The big tablet“
От месец октомври 2021г. 30. СУ „Братя Миладинови“ започна работа по проект „Големият таблет“ (The big tablet) по Еразъм+ с рег. №KA122-SCH-1AFB56B2.
Проектът е насочен към развитие на компетенциите на учителите в областта на създаване и използване на електронни учебни материали за големи интерактивни изображения.
Индикаторите, които залагаме за успешното постигане на целта са:
– 12 педагогически специалиста обучени в структуриран курс за работа с големи интерактивни изображения;
– поне 60% от педагогическия колектив да се включи във вътрешен курс за квалификация по темата, който ще се проведе от учителите, преминали структурирания курс в рамките на проекта;
– създадена ресурсна банка с над 60 описани, каталогизирани и споделени за свободен достъп електронни учебни материали за големи интерактивни изображения по различни предмети и в различни възрастови групи;
– над 60 създадени електронни учебни материали за големи интерактивни изображения за преподаване на учебно съдържание по различни предмети и в различни възрастови групи.