Erasmus+ KA122-SCH „Don’t worry, be funny in class!“

Erasmus+ KA122-SCH „The big tablet“
април 1, 2022
Erasmus+ KA122-SCH „Don’t worry, be funny in class!“
В началото на месец юни 2022г. училищният екип на 30. СУ „Братя Миладинови“ стартира дейностите по проект „Don’t worry, be funny in class!“. Училището ни беше одобрено и финансирано по Програма „ЕРАЗЪМ+“. Основни цели:
  1. Усвояване на ефективни методи и е-инструменти за организиране на един по-забавен, мотивиращ и ангажиращ учениците учебен час, по време на присъствено и при обучение от разстояние.
  2. Масово внедряване на нови методи и е-инструменти за преподаване и оценка на постиженията на учениците, които представят обучението по интересен и мотивиращ ученика начин.
  3. Създаване на онлайн библиотека от видео уроци/насоки за методи и е-инструменти, повишаващи интереса и мотивацията на учениците в клас.
В периода 10.07-17.07.2022г. дванадесет педагогически специалисти от 30. СУ участваха в структуриран курс „eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers“ в Манавгат, Турция
По време на курса участниците:
  • проектираха различни видове разклонени тестове и базирани на тях игри тип „escape room“;
  • използваха за нуждите на обучението инструменти/приложения за получаване на моментна обратна връзка;
  • запознаха се с това как да използват подкаст и видео в оценяването
Основните теми на курса бяха:
* Тестът като инструмент за оценяване и за обучение;
* eТестове-обзор на приложенията за създаване на еТестове-MS Forms, функцията Математика в тестовете, тестове с Google Form и как да добавим разклоняване;
* Как да създадем игра “escape room” с MS Forms и Google Form;
* MS Teams eAssignments и за по-добра интерактивност на урока;
* Ученически „пищов“ или Как OneNote решава сам задачите по математика;
* Ангажиране на учениците и обратна връзка с Mentimeter;
* Да дадем живот на pdf страниците с Liveworksheets app;
* Gamification и учене чрез игри;
* Да направим ученето забавно с LearningApp и H5P.