Erasmus+ KA122-SCH „Don’t worry, be funny in class!“

Erasmus+ KA122-SCH „The big tablet“
април 1, 2022
e-Twinning School
ноември 25, 2022
Erasmus+ KA122-SCH „Don’t worry, be funny in class!“
В началото на месец юни 2022г. училищният екип на 30. СУ „Братя Миладинови“ стартира дейностите по проект „Don’t worry, be funny in class!“. Училището ни беше одобрено и финансирано по Програма „ЕРАЗЪМ+“. Основни цели:
  1. Усвояване на ефективни методи и е-инструменти за организиране на един по-забавен, мотивиращ и ангажиращ учениците учебен час, по време на присъствено и при обучение от разстояние.
  2. Масово внедряване на нови методи и е-инструменти за преподаване и оценка на постиженията на учениците, които представят обучението по интересен и мотивиращ ученика начин.
  3. Създаване на онлайн библиотека от видео уроци/насоки за методи и е-инструменти, повишаващи интереса и мотивацията на учениците в клас.
В периода 10.07-17.07.2022г. дванадесет педагогически специалисти от 30. СУ участваха в структуриран курс „eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers“ в Манавгат, Турция
По време на курса участниците:
  • проектираха различни видове разклонени тестове и базирани на тях игри тип „escape room“;
  • използваха за нуждите на обучението инструменти/приложения за получаване на моментна обратна връзка;
  • запознаха се с това как да използват подкаст и видео в оценяването
Основните теми на курса бяха:
* Тестът като инструмент за оценяване и за обучение;
* eТестове-обзор на приложенията за създаване на еТестове-MS Forms, функцията Математика в тестовете, тестове с Google Form и как да добавим разклоняване;
* Как да създадем игра “escape room” с MS Forms и Google Form;
* MS Teams eAssignments и за по-добра интерактивност на урока;
* Ученически „пищов“ или Как OneNote решава сам задачите по математика;
* Ангажиране на учениците и обратна връзка с Mentimeter;
* Да дадем живот на pdf страниците с Liveworksheets app;
* Gamification и учене чрез игри;
* Да направим ученето забавно с LearningApp и H5P.
At the beginning of June 2022. the school team of 30. „Bratya Miladinovi“ secondary school started the activities under the „Don’t worry, be funny in class!“ project. Our school was approved and financed under the ERASMUS+ Program. Main objectives:
Mastering effective methods and e-tools to organize a more fun, motivating and engaging student lesson, during face-to-face and distance learning.
Mass implementation of new methods and e-tools for teaching and assessing student achievement, which present learning in an interesting and motivating way for students.
Creating an online library of video tutorials/guides on methods and e-tools increasing student interest and motivation in the classroom.