Erasmus+ KA122-SCH „Don’t worry, be funny in class!“
юли 28, 2022
STEM School Label
февруари 28, 2023
e-Twinning School

Имаме удоволствието да ви съобщим, че нашето училище otnowo получи почетния знак „eTwinning училище 2022 – 2023“ след периода 2021-2022 година, след като премина през два етапа на кандидатстване.

Tова е голямо постижение за целия eTwinning екип на 30. СУ, признат за лидер в сфери като:

Дигитална практика

Практика за електронна безопасност

Иновативни и креативни подходи към педагoгиката

Насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала

Насърчаване на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците

Награждаване със знак „eTwinning училище 2022 – 2023“

We are pleased to inform you that our school otnowo received the badge of honor „eTwinning School 2022 – 2023“ after the period 2021-2022, after passing through two stages of application.

This is a great achievement for the entire eTwinning team of 30. SU, recognized as a leader in areas such as:

Digital practice

Electronic Safety Practice

Innovative and creative approaches to pedagogy

Promotion of continuous professional development of staff

Encouraging collaborative learning practices among staff and students

Awarding the „eTwinning School 2022 – 2023“ badge