e-Twinning School
ноември 25, 2022
eTwinning училище 2023-2024
октомври 24, 2023
STEM School Label

В периода м. ноември 2022г. – м. февруари 2023г. 30. СУ „Братя Миладинови“ подготви своите разработки за развитие на STEM стратегията училищеto. В този период процесът на акредитация за отличаване на 30. СУ със STEM School Label премина успешно. Описахме и публикувахме на 20 доказателства в различни ключови области, които да помогнат на училището ни да напредне и да имат по-ясна стратегия за обучение по STEM. По-конкретно, ключовите области бяха свързани с обучението, учебната програма, оценяването, персонала, училищното ръководство, социалните връзки на училището и училищната инфраструктура.

https://www.stemschoollabel.eu/home

От 22.02.2023г. 30. СУ „Братя Миладинови“ е отличено с Competent Label.