Erasmus+ KA220-SCH – Augmented content

STOP HERE – „Спри тук“ e-Twinning проект
март 3, 2022
Erasmus+ KA122-SCH „The big tablet“
април 1, 2022
Erasmus+ KA220-SCH – Augmented content
През месец ноември 2021 г. екипът на 30. СУ „Братя Миладинови“ стартира дейностите по проект Еразъм+ „Augmented content“ Key Action 2 project N 2022-1-BG01-KA220-SCH-000027925 – Cooperation partnerships in school education.
Проектът е свързан с развиване на дигиталната компетентност на учители и ученици в областта на творчеството дигитални образователни ресурси.
Основната цел на проекта е да се разработи методология, която насочва учителите как да обработват учебното съдържание на преподавания урок във форма лице в лице, в съдържание, което се преподава и изучава от студенти в електронно дистанционно обучение:
  • създаване на разширено съдържание, което да се използва както от учители, така и от ученици;
  • развиване на цифрови инструменти, които да помогнат на учителите да трансформират хартиените учебни ресурси в цифрови ресурси, базирани на технологията добавена реалност;
  • развиване на дигитални компетенции на учители и ученици за дистанционно обучение

Пълна информация за проекта