1. КЛАС

ПРИЕМ

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Записването на приетите на второ класиране ученици ще се извърши според графика на дейностите от 20. 06. 2022 г. до 24. 06. 2022 г. вкл. - 17:00 ч.
Работно време на комисията е от 20.06.2022 г. до 24. 06. 2022 г. от 9:00 до 17:00 ч.
Влизането в 30. СУ за записване на ученици в първи клас ще се осъществява през централен вход на бул. Александър Стамболийски 125А.
Необходими документи за записване:
1. Документ за самоличност /за сверка/.
2. Оригинално Удостоверение за завършено предучилищно образование.
3. Оригинални документи /за сверка/ и копията им /за предоставяне в училището/ по т. 9.11 от Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
От ръководството

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас в София и класирането на кандидатите ще се осъществи само по електронен път.
Електронната система за прием е достъпна на следния линк Задължение на всеки родител е да подаде чрез електроната система необходимата информация в указаните в графика на дейностите срокове.
Молим, преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи и се запознайте с указанията към нея.
Бъдете здрави!


График на дейностите 2022-2023 г.
Дейност СрокСрок
Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата и на интернет страницата на всяко училище 26. 04. 2022 г.
Регистриране и кандидатстване от 26. 04. 2022 г.
Заключване на системата 05. 06. 2022 г.
Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2022-2023 година 06. 06. 2022 г. - 12 часа
Записване на учениците, приети на първо класиранеот 06. 06. 2022 г. - след 12 часа до 16. 06. 2022 г.
Край на записване на класираните деца17. 06. 2022 г. 17:00 ч
Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2022-2023 година20. 06. 2022 г.
Записване на учениците, приети на второ класиранеoт 20. 06. 2022 г. след обявяване на резултатите до 24.06.2022 г.
Край на записване на класираните деца. Заключване на системата24. 06. 2022 г. 17:00 ч.
Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2022-2023 година27. 06. 2022 г.
Записване на учениците, приети на трето класиранеот 27. 06. 2022 г. след обявяване на резултатите до 30. 06. 2022 г.
Край на записване на класираните деца. Заключване на системата01. 07. 2022 г. 17:00 ч.
Публикуване на резултатите от четвърто класиране за учебната 2022-2023 година04. 07. 2022 г.
Записване на учениците, приети на четвърто класиранеот 04. 07. 2022 г. след обявяване на резултатите до 05. 07. 2022 г.
Край на записване на класираните деца. Заключване на системата06. 07. 2022 г. 17:00 ч.
Период без класирания. Профилите могат да се актуализират от 06. 07. 2022г. до 31.08.2022 г.
Първо текущо класиране и записване за учебната 2022-2023 година01. 09. 2022 г.
Записване на учениците, приети на първо текущо класиранеот 02. 09. 2022 г. до 05. 09. 2022 г. (до 17:00 ч.)
Второ текущо класиране за учебната 2022-2023 година07. 09. 2022 г.
Записване на учениците, приети на второ текущо класиранеот 07. 09. 2022 г. до 09. 09. 2022 г. (до 17:00 ч.)