home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители,
Родителската среща за бъдещите първокласници ще се проведе на 01.09.2023г. от 17:30ч. в съответните класни стаи Списък на учениците в първи клас през учебната 2023-2024г. по паралелки
home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
На 09.05.2023г. от 18:00 ч. ще се проведе Информационна вечер с родителите на бъдещите първокласници. Ще ви представим визията на училището. Ще дадем информация за организацията в I клас и ще отговорим на Вашите въпроси.
Благодарим за вниманието!

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас в София и класирането на кандидатите ще се осъществи само по електронен път.
Електронната система за прием е достъпна
на следния линк Задължение на всеки родител е да подаде чрез електроната система необходимата информация в указаните в графика на дейностите срокове.
Молим, преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи и се запознайте с указанията към нея.


График на дейностите 2023-2024 г.Дейност СрокСрок
Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата и на интернет страницата на всяко училище 24. 04. 2023 г.
Актуализиране на профилите и добавяне на кандидатури от 24. 04. 2023 г.
Заключване на системата 04. 06. 2023 г.
Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2023-2024 година 05. 06. 2023 г.
Записване на учениците, приети на първо класиранеот 06. 06. 2023 г. до 09. 06. 2023 г.
Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2023-2024 година16. 06. 2023 г.
Записване на учениците, приети на второ класиранеoт 19. 06. 2023 г. до 22.06.2023 г.
Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2023-2024 година23. 06. 2023 г.
Записване на учениците, приети на трето класиранеот 26. 06. 2023 г. до 27. 06. 2023 г.
Публикуване на резултатите от четвърто класиране за учебната 2023-2024 година28. 06. 2023 г.
Записване на учениците, приети на четвърто класиране29. 06. 2023 г. 30.06.2023г. - 16:00 ч.
Период без класирания. Профилите могат да се актуализират от 01. 07. 2023 г. до 31.08.2023 г.
Първо текущо класиране за учебната 2023-2024 година01. 09. 2022 г.
Записване на учениците, приети след първо текущо класиране04. 09. 2023 г.
Второ текущо класиране за учебната 2023-2024 година05. 09. 2023 г.
Записване на учениците, приети на второ текущо класиране07. 09. 2023 г.