КВАЛИФИКАЦИЯ

Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално ниво:

 1. Тема на обучението – „Свойства и значение на водата“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 67
 3. Период на провеждане – 21. 04. 2022г.
 4. Начален и краен час – 11:45ч. – 13:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Галина Марчева, старши учител в начален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 25

 

 1. Тема на обучението – „Начини на справяне със стреса в училище“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 67
 3. Период на провеждане – 16. 02. 2022г. -17.02.2022 г.
 4. Начален и краен час – 14:30ч. – 17:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Иванка Дерменджиева, учител ЦДО
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 26

 

 1. Тема на обучението – „Защо и как да се включа в eTwinning проект на моя клас“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 67
 3. Период на провеждане – 10. 02. 2022г.
 4. Начален и краен час – 13:30ч. – 17:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Стела Николова, главен учител
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 22