КВАЛИФИКАЦИЯ

Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално ниво:

Учебна 2022-2023г.

 1. Тема на обучението – „Фолклорни празници“ – V клас
 2. Място на провеждане – 30. СУ, STEM център
 3. Период на провеждане – 03. 05. 2023г.
 4. Начален и краен час – 16:10 ч. – 18:10 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Росица Георгиева, учител в прогимназиален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 8
 1. Тема на обучението – „Добри практики в часовете по Занимания по интереси“ – IV клас
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 61
 3. Период на провеждане – 29. 03. 2023г.
 4. Начален и краен час – 10:00 ч. – 12:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Иванка Дерменджиева, начален учител ЦДО
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 14
 1. Тема на обучението – „CLIL (Content and Language Integrated Learning) – Science, Culture and English in Ise“ – XI клас
 2. Място на провеждане – 30. СУ, STEM център
 3. Период на провеждане – 28. 03. 2023г.
 4. Начален и краен час – 11:00 ч. – 13:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Екатерина Иванова, старши учител в гимназиален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 8
 1. Тема на обучението – „Трудът и творчеството-между текстовете“ – XII клас
 2. Място на провеждане – 30. СУ, TV студио
 3. Период на провеждане – 07. 03. 2023г.
 4. Начален и краен час – 11:00 ч. – 13:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Лилия Велкова, старши учител в гимназиален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 6
 1. Тема на обучението – „Европейски столици“ – Занимания по интереси ЦДО IV клас
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 67
 3. Период на провеждане – 02. 03. 2023г.
 4. Начален и краен час – 16:25 ч. – 18:10 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Елка Ниницова, начален учител ЦДО
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 8
 1. Тема на обучението – „Задълбочено разучаване на подаване на топката с две ръце отгоре и отдолу. Учебна игра – волейбол – 10 клас“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, физкултурен салон
 3. Период на провеждане – 26. 01. 2023г.
 4. Начален и краен час – 15:20 ч. – 17:10 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Наташа Койчева, старши учител в гимназиален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 10
 1. Тема на обучението – „Запознаване/актуализиране уменията на учителите за оказване на медицинска помощ при инцидент“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, СТЕМ център
 3. Период на провеждане – 20. 01. 2023г.
 4. Начален и краен час – 10:00 ч. – 12:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Валентина Йончева, медицински специалист
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 71
 1. Тема на обучението – „Драматизацията в помощ на обучението в начален етап“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 47
 3. Период на провеждане – 14. 12. 2022г.
 4. Начален и краен час – 11:40 ч. – 13:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация -Ирина Миланова, старши учител в начален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 11
 1. Тема на обучението – „Предпоставки за развиване на мисленето у учениците: как конструктивният диалог помага. Конструктивно разрешаване на проблеми и казуси“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, СТЕМ център
 3. Период на провеждане – 08. 12. 2022г.
 4. Начален и краен час – 10:00 ч. – 12:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Евгения Енева, педагогически съветник/ психолог
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 67
 1. Тема на обучението – „Актуализация на знанията на педагогическата общност с определението, проявлението и последиците от насилието и тормоза“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, актова зала
 3. Период на провеждане – 15. 11. 2022г.
 4. Начален и краен час – 09:00 ч. – 11:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Евгения Енева, педагогически съветник/ психолог
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 64
 1. Тема на обучението – „Как да планирам STEM стратегия за развитие на моето училище“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 38
 3. Период на провеждане – 26. 10. 2022г.
 4. Начален и краен час – 14:00 ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Полина Ангелова, ЗДУД
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 4
 1. Тема на обучението – „Първа помощ при сърдечен арест“ – Човекът и природата IV клас
 2. Място на провеждане – 30. СУ, актова зала
 3. Период на провеждане – 25. 10. 2022г.
 4. Начален и краен час – 11:00 ч.- 11:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Иван Стоянов и Наташа Койчева, старши учители в ГЕ, Емилия Тодорова, главен учител в гимназиален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 37
 1. Тема на обучението – „Опазване на въздуха, водата и почвата“ – Човекът и природата IV клас
 2. Място на провеждане – 30. СУ, СТЕМ център
 3. Период на провеждане – 24. 10. 2022г.
 4. Начален и краен час – 11:45 ч. – 13:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Стела Николва, главен учител в начален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 29
 1. Тема на обучението – „Запознаване с промените в Наредба №8 от 2016 г. за информация на документите в системата на предучилищното и училищното образование“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, актова зала
 3. Период на провеждане – 18. 10. 2022г.
 4. Начален и краен час – 11:00 ч.- 11:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Поля Лазарова, Иванка Петрова и Полина Ангелова – ЗДУД
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 38
 1. Тема на обучението – „Възможности на платформата MS Teams при обучение от разстояние – актуализация/запознаване“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, актова зала/ каб. 100
 3. Период на провеждане – 04. 10. 2022г.
 4. Начален и краен час – 10:00 ч.- 12:00 ч.; 11:00 ч.-13:00 ч. 13:30 ч. – 15:30 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Стела Николова и Емилия Тодорова – главни учители, Иванка Дарджикова и Иванка Петрова – ЗДУД
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 62
 1. Тема на обучението – „Актуализиране на уменията за работа с електронен дневник“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 100
 3. Период на провеждане – 29. 09. 2022г.
 4. Начален и краен час – 10:00 ч. – 12:00 ч. ; 11:00 ч.-13:00 ч.; 13:30 ч. – 15:30 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Иванка Дарджикова и Поля Лазарова – ЗДУД, Стела Николва и Емилия Тодорова-главни учители
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 67
 1. Тема на обучението – „Организационно-методически насоки по акценти на образователно-възпитателна работа“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, Актова зала
 3. Период на провеждане – 27. 09. 2022г.
 4. Начален и краен час – 09:00 ч. – 11:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Иванка Дарджикова, Поля Лазарова, Иванка Петрова и Полина Ангелова, ЗДУД по етапи
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 70
 1. Тема на обучението – „Планиране на образователно-възпитателна работа“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, СТЕМ център
 3. Период на провеждане – 23. 09. 2022г.
 4. Начален и краен час – 14:00 ч. – 17:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Емилия Тодорова, главен учител в гимназиален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 7
 1. Тема на обучението – „Запознаване с училищните документи“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, СТЕМ център
 3. Период на провеждане – 21. 09. 2022г.
 4. Начален и краен час – 09:00 ч. – 11:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Емилия Тодорова, главен учител в гимназиален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 7
 1. Тема на обучението – „Профилирана подготовка в XI и XII клас“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, СТЕМ център
 3. Период на провеждане – 20. 09. 2022г.
 4. Начален и краен час – 11:00 ч. – 13:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Емилия Тодорова, главен учител в гимназиален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 20
 1. Тема на обучението – „Безопасни условия на труд, видове инструктажи на учителите“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, Актова зала
 3. Период на провеждане – 16. 09. 2022г.
 4. Начален и краен час – 09:00 ч. – 11:00 ч. и 14:00 ч.-16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Христо Кондров, зам. директор АСД
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 70
 1. Тема на обучението – „Планиране на образователно-възпитателната работа, запознаване със задълженията на класния ръководител, изменения на наредби“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 93
 3. Период на провеждане – 16. 09. 2022г.
 4. Начален и краен час – 11:00 ч. – 13:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Иванка Петрова, зам. директор учебна дейност
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 6
 1. Тема на обучението – „Планиране на образователно-възпитателната работа“-въвеждаща квалификация
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 68
 3. Период на провеждане – 13. 09. 2022г.
 4. Начален и краен час – 10:00 ч. – 14:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Стела Николова, главен учител в начален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 6
 1. Тема на обучението – „Запозбаване с училищните документи“-въвеждаща квалификация
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 68
 3. Период на провеждане – 12. 09. 2022г.
 4. Начален и краен час – 10:00 ч. – 14:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Стела Николова, главен учител в начален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 6

Учебна 2021-2022г.

 1. Тема на обучението – „Представяне на резултатите от дейностите по проект Големият таблет и проект Разширено съдържание“ по програма Еразъм+
 2. Място на провеждане – 30. СУ, СТЕМ център
 3. Период на провеждане – 28. 06. 2022г.
 4. Начален и краен час – 14:00 ч. – 15:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Полина Ангелова, зам.директор УД
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 50
 1. Тема на обучението – „В чудния час на приказките“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 66
 3. Период на провеждане – 05. 05. 2022г.
 4. Начален и краен час – 16:00ч. – 17:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Елка Ниницояа, учител в ЦДО
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 15
 1. Тема на обучението – „Сапуни и синтетични миещи вещества“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, СТЕМ център
 3. Период на провеждане – 29. 04. 2022г.
 4. Начален и краен час – 11:45ч. – 13:10 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Емилия Тодорова, главен учител в гимназиален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 11
 1. Тема на обучението – „Химични реакции с киселини, основи и соли“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, СТЕМ център
 3. Период на провеждане – 24. 04. 2022г.
 4. Начален и краен час – 14:20ч. – 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Емилия Тодорова, главен учител в гимназиален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 11
 1. Тема на обучението – „Свойства и значение на водата“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 67
 3. Период на провеждане – 21. 04. 2022г.
 4. Начален и краен час – 11:45ч. – 13:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Галина Марчева, старши учител в начален етап
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 25

 

 1. Тема на обучението – „Начини на справяне със стреса в училище“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 67
 3. Период на провеждане – 16. 02. 2022г. -17.02.2022 г.
 4. Начален и краен час – 14:30ч. – 17:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Иванка Дерменджиева, учител ЦДО
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 26

 

 1. Тема на обучението – „Защо и как да се включа в eTwinning проект на моя клас“
 2. Място на провеждане – 30. СУ, каб. 67
 3. Период на провеждане – 10. 02. 2022г.
 4. Начален и краен час – 13:30ч. – 17:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Стела Николова, главен учител
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 22