В периода м. ноември 2022г. – м. февруари 2023г. 30. СУ „Братя Миладинови“ подготви своите разработки за развитие на STEM стратегията училищеto. В този период процесът на акредитация за отличаване на 30. СУ със STEM School Label премина успешно. Описахме и публикувахме на 20 доказателства в различни ключови области, които да помогнат на училището ни да напредне и да имат по-ясна стратегия за обучение по STEM. По-конкретно, ключовите области бяха свързани с обучението, учебната програма, оценяването, персонала, училищното ръководство, социалните връзки на училището и училищната инфраструктура.

https://www.stemschoollabel.eu/home

От 22.02.2023г. 30. СУ „Братя Миладинови“ е отличено с Competent Label.

 • STEM School Label

  В периода м. ноември 2022г. – м. февруари 2023г. 30. СУ „Братя Миладинови“ подготви своите разработки за развитие на STEM стратегията училищеto. В този период процесът […]
 • Erasmus+ KA122-SCH „Don’t worry, be funny in class!“

  В началото на месец юни 2022г. училищният екип на 30. СУ „Братя Миладинови“ стартира дейностите по проект „Don’t worry, be funny in class!“. Училището ни беше […]
 • Erasmus+ KA122-SCH „The big tablet“

  От месец октомври 2021г. 30. СУ „Братя Миладинови“ започна работа по проект „Големият таблет“ (The big tablet) по Еразъм+ с рег. №KA122-SCH-1AFB56B2. Проектът е насочен към […]
 • Erasmus+ KA220-SCH – Augmented content

  Проект „Augmented Content“ – Образование чрез цифрови иновации! Щастливи сме да обявим успешното завършване на проекта „Разширено съдържание“, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз (Ключовa […]
 • STOP HERE – „Спри тук“ e-Twinning проект

  За проекта: Участват 17 учители от 11 държави https://twinspace.etwinning.net/164718/home Цел: 1. Нашият проект има за цел да преподава медийна грамотност на нашите ученици, да развият уменията […]
 • Програма „Научи се да плуваш“

  Програма „Научи се да плуваш“ е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на един от […]
 • IN-EDU ПРОЕКТ

  IN-EDU PROJECT – Инклюзивни общности чрез медийна грамотност и критично мислене EDUcation – е 24-месечен проект, ръководен от 7 европейски партньори със седалище в Италия, България, […]
 • Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

  Данни за проекта Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“ Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г. Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката […]
 • “Научи се да даряваш”

  Learning to Give , или „Научи се да даряваш“ е концепция за преподаване и практикуване на основните принципи на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата […]