Еразъм Акредитация

eTwinning училище 2023-2024
октомври 24, 2023
Еразъм Акредитация

30. Средно училище „Братя Миладинови“ спечели акредитация по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, договор № 22023-1-BG01-KA120-SCH-000193609.

30. СУ получава възможност да кандидатства по облекчена процедура по Еразъм проекти през следващите 5 години. Договорът ще да бъде реализиран в периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2027 г. вкл.

Еразъм акредитацията е оценена с 87 точки.

  • Първа основна цел:

Повишаване ефективността на работата в училище, чрез използване на иновативни дигитални технологии

-През 1-вата година ще бъде внедрена облачна платформа като основен канал, чрез който ще се управлява целия образователен процес в училище и ще се интегрира в работата с учениците.

-През 2-рата и 3-тата ще се внедрят технологични решения, насочени към повишаване ефективността на уч. процес, и облачната платформа ще се използва активно за обмен на информация с външни за училището страни.

-През 4-тата – използване на средства/решения, свързани с оценяване на постиженията на учениците и популяризиране работата на училището.

  • Втора основна цел:

Обогатяване, развиване и популяризиране на извънкласните дейности за учениците

-През 2-тата година ще се работи активно в обогатяване на дейностите, свързани с изучаването на чуждия език.

-През 3-тата и 4-тата година ще се въведат нови извънкласни дейности в различните етапи на обучението в училище, в които акцент ще бъде STEAM подхода.

-През 5-тата година ще се акцентира върху организирането на различни извънкласни дейности по време на ваканциите, някои от които ще се провеждат на територията на училището, а други ще бъдат изнесени извън него.