22 април – Ден на Земята

Родителска среща

април 24, 2024

Кариерно ориентиране

април 29, 2024

22 април – Ден на Земята

22 април – Ден на Земята
Учениците от начален етап на 30. СУ отбелязаха за поредна година Денят на Земята с множество инициативи.
Малките първокласници гледаха презентация, чрез която се запознаха с идеите на този ден, направиха тематични рисунки, написаха послания за опазване на планетата, изготвиха табла, за да призоват всички да опазват нашия общ дом-Земята.
Вторите класове направиха общо табло „Всичко е в наши ръце“. Учениците оцветиха заедно планетата Земя, очертаха си ръчичките и на всяка написаха съвети как да се грижим за нашата планета.
Учениците от третите класове проведоха беседа на тема „Защо обичам планетата Земя?“, рисуваха и изготвиха табло, изгледаха презентация „Да спасим Земята“, проведоха викторина в wordwall.
Учениците от четвърти клас изработиха проекти, чрез които показват, че опазването на природата зависи изцяло от нас и не трябва да бездействаме. Земята е нашият дом и от нас зависи тя да бъде чиста.
Учениците от шестите класове на 30. СУ“Братя Миладинови“ под ръководството на техните учители Христина Костадинова – човекът и природата, Дилянка Христова – изобразително изкуство и Михаела Милева – технологии и предприемачество, отбелязаха Деня на Земята – 22 април като подготвиха с голямо желание, старание и усърдие презентации, рисуваха и изработиха макети. По този начин те показваха своята загриженост за планетата и глобалния проблем с твърдите битови отпадъци, тяхното рециклиране,събиране и обработка. Това подпомага усвояване на знания, формиране на нагласи и ценности, и активна социална позиция, екологична култура и чувство на лична отговорност у учениците за рационално използване на природните ресурси, както и насърчаване на действия по посока опазване на природата и устойчиво развитие, свързани с измененията в климатичните условия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *