1. КЛАС

ПРИЕМ

Училищeн план-прием в I клас за учебна 2024-2025 година


Списък на учениците по класове, приети в I клас през учебната 2024-2025 година
home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители,
Родителската среща за първи клас ще се проведе на 10.09.2024г. от 18:00 часа по класни стаи.
Всичко необходимо за първокласника Хубаво лято!
От ръководството

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители,
Записването на учениците за I клас ще се проведе от 04.06.2024 г. до 13.06.2024 г. от 9.00 до 17.00 часа в 30. СУ, стая № 42.
Необходимо е да носите следните документи:
-Заявление за записване /отпечатано от ИСОДЗ/;
-Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
-Лична карта на родител и акт за раждане на детето /за сверяване на данните/.
За Вас ще бъде отворена входната врата, която е непосредствено след входа към двора (по стълбите вляво).
С цел установяване на училищната готовност и равномерното разпределяне на учениците от I клас по паралелки за предстоящата 2024/2025 учебна година, с учениците, приети и записани в първи клас, ще се проведе кратко събеседване.
Молим родителите, при записване на децата си, да осигурят в 30. СУ присъствие на бъдещите първокласници за провеждане на събеседването.
Очакваме Ви!

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

ВАЖНО!
Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
На 15 май 2024 г. от 18:00 ч. в актовата зала на нашето училище ще проведем информационна вечер с родителите на бъдещите първокласници.
Добре дошли са всички, които проявяват интерес към 30. Средно училище "Братя Миладинови".
Очакваме ви!
home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас в София и класирането на кандидатите ще се осъществи само по електронен път.
Електронната система за прием е достъпна на следния линк Задължение на всеки родител е да подаде чрез електроната система необходимата информация в указаните в графика на дейностите срокове.
Молим, преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи и се запознайте с указанията към нея.


График на дейностите 2024-2025 г.Дейност СрокСрок
Обявяване на свободните места на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата и на интернет страницата на всяко училище 29. 04. 2024 г.
Актуализиране на профили и кандидатури от 29. 04. 2024 г.
Заключване на системата 02. 06. 2024 г.
Първо класиране и обявяване на резултатите от класирането 03. 06. 2024 г.
Записване на учениците, приети на първо класиранеот 04. 06. 2024 г. до 13. 06. 2024 г.
Второ класиране и обявяване на резултатите от класирането14. 06. 2024 г.
Записване на учениците, приети на второ класиранеoт 17. 06. 2024 г. до 20.06.2024 г.
Трето класиране и обявяване на резултатите от класирането21. 06. 2024 г.
Записване на учениците, приети на трето класиранеот 24. 06. 2024 г. до 26. 06. 2024 г. - 16:00ч.
Четвърто класиране и обявяване на на резултатите от класирането26. 06. 2024 г.
Записване на учениците, приети на четвърто класиране27. 06. 2024 г. 28.06.2024 г.
Период без класирания. Профилите могат да се актуализират от 01. 07. 2024 г. до 29.08.2024 г.
Първо текущо класиране за учебната 2024-2025 година30. 08. 2024 г.
Записване на учениците, приети след първо текущо класиране02. 09. 2024 г.до 03.09.2024 г.
Второ текущо класиране за учебната 2024-2025 година03. 09. 2024 г.
Записване на учениците, приети на второ текущо класиране04. 09. 2024 г. до 05. 09. 2024 г.