1. КЛАС

ПРИЕМ

home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Списък на приетите ученици в I клас на учебната 2021-2022 година в
30. СУ "Братя Миладинови" по паралелки

Уважаеми родители,
ако сте забравили Ид. номера на децата си, напомняме че може да ги проверите чрез Вашите акаунти в ИСОДЗ ПГУ и І клас на следния линк Родителската среща за I клас по паралелки ще се проведе на
09. 09.2021 г. (четвъртък) от 17:00 часа
home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители,
записване на приетите първокласници в 30. СУ от 7 юни/ понеделник/ до 11 юни / петък/ 2021г. от 9.00 до 17.00 ч. във фоайето на училището.
За влизане в сградата на училището ще се използва централeн вход от бул. Александър Стамболийски.
home_interactive_offer_list_2

Съобщение

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Уведомяваме Ви, че приемът на Заявления за първи клас в София и класирането на кандидатите ще се осъществи само по електронен път.
Електронната система за прием е достъпна на следния линк Задължение на всеки родител е да подаде чрез електроната система необходимата информация в указаните в графика на дейностите срокове.
Молим, преди да започнете попълването на заявлението в електронната платформа осигурете всички необходими документи и се запознайте с указанията към нея.
Бъдете здрави!

home_interactive_offer_list_2

Съобщение


График на дейностите 2021-2022 г.
Дейност СрокСрок
Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата и на интернет страницата на всяко училище 19. 04. 2021 г.
Регистриране и кандидатстване от 19. 04. 2021 г. до 28. 05. 2021 г. вкл. (до 18:00 ч.)
Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18:00 ч.). Подготовка за първото класиране за учебната 2021-2022 година 28. 05. 2021 г.
Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2021-2022 година 04. 06. 2021 г.
Записване на учениците, приети на първо класиранеот 07. 06. 2021 г. до 11. 06. 2021 г. (до 17:00 ч.)
Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от първото класиранеот 11. 06. 2021 г. 17:00 ч.
Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)11. 06. 2021 г.18:00 ч.
Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2021-2022 година12. 06. 2021 г.
Записване на учениците, приети на второ класиранеoт 14. 06. 2021 г. до 18.06.2021 г. (до 17:00 ч.)
Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране18. 06. 2021 г. 17:00 ч.
Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)18. 06. 2020 г.18:00 ч.
Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2021-2022 година19. 06. 2021 г.
Записване на учениците, приети на трето класиранеот 21. 06. 2021 г. до 25. 06. 2021 г. (до 17:00 ч.)
Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от третото класиране25. 06. 2021 г. 17:00 ч.
Период без класирания. Профилите могат да се актуализират от 26. 06. 2021г. до 26.08.2021 г.
Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) 27. 08. 2021 г. 18:00 ч.
Публикуване на резултатите от първото текущо класиране за учебната 2021-2022 година28. 08. 2021 г.
Записване на учениците, приети на първо текущо класиранеот 30. 08. 2021 г. до 03. 09. 2021 г. (до 17:00 ч.)
Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от първото текущо класиране03. 09. 2021 г. 17:00 ч.
Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)03. 09. 2021 г. 18:00 ч.
Публикуване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2021-2022 година04. 09. 2021 г.
Записване на учениците, приети на второ текущо класиранеот 07. 09. 2021 г. до 10. 09. 2021 г. (до 17:00 ч.)
Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от второто текущо класиране10. 09. 2021 г. 17:00 ч.
Край на актуализацията на профилите (заключванe на системата)10. 09. 2021 г. 18:00 ч.
Публикуване на резултатите от трето последно класиране за учебната 2021-2022 година11. 09. 2021 г.
Записване на учениците, приети на трето последно класиранеот 13. 09. 2021 г. до 14. 09. 2021 г. (до 17:00 ч.)