След завършено основно образование

ПРИЕМ

Профилирани паралелки за учебната 2021-2022 година

home_interactive_offer_list_2

Профил чужди езици:

 • първи профилиращ предмет - испански език
 • втори профилиращ предмет - английски език
 • трети профилиращ предмет - български език

 • home_interactive_offer_list_2

  Профил природни науки:

 • първи профилиращ предмет - биология и здравно образование
 • втори профилиращ предмет - химия и опазване на околната среда
 • трети профилиращ предмет - испански език

 • home_interactive_offer_list_2

  Профил икономическо развитие:

 • първи профилиращ предмет - география и икономика
 • втори профилиращ предмет - английски език
 • трети профилиращ предмет - немски език


 • Учебен план за 2020-2021 година, профил чужди езици - ИЕ-АЕ
  Учебен план за 2020-2021 година, профил природни науки
  Учебен план за 2020-2021 година, профил икономическо развитие


  home_interactive_offer_list_2

  График на дейностите в 30. СУ


  1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. - 05 - 07. 07. 2021 г.
  2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - 13. 07. 2021 г.
  3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на Заявление за участие във втори етап на класиране -
  до 16.07.2021 г. от 09:00ч. до 17:00 ч. в сградата на 30. СУ
  Необходими документи за записване:
  1. Заявление за записване в 8 клаc за учебната 2021/2022 г. по образец (попълва се на място) 2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование
  3. Служебна бележка с резултатите от положените изпити от НВО
  4. Здравен картон и талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/, ако ученика има готовност.
  Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика. Заявление може да изтеглите от тук 5. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20. 07. 2021 г.
  6. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране -
  до 22. 07. 2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на 30. СУ
  7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 23. 07. 2021 г.
  8. Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране - 26. 07-27. 07. 2021 г.
  9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 29. 07. 2021 г.
  10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 30. 07. 2020 г.
  11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 10. 09. 2021 г.
  Свободните места сe обявяват на сайта на РУО София-град
  home_interactive_offer_list_2

  Подаване на заявления за участие в първи етап на класиране


  Уважаеми кандидат гимназиасти, Уважаеми родители,
  В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.
  Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:
  - без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
  - със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  - със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
  Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
  Обръщамe внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
  Профилилращи предмети и балообразуване в 30. СУ