Свободни места

За учебната 2024-2025 г.

V клас – няма свободни места

ХI клас, профил „Икономическо развитие“ – 1 бр.

XII клас, профил „Чужди езици“ – 1 бр.

ХII клас, профил „Природни науки“ – 1 бр.

ХII клас, профил „Икономическо развитие“ – 2 бр.