За вас зрелостници

За вас, зрелостници от випуск 2022-2023 година

НомерДейност Срок сесия май-юни Срок сесия август-септ.
1

Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ 2023г.
06.02.2023г. – 21.02.2023г.
Отг. кл. р-ли
26.06.2023г. – 07.07.2023г.
Отг. кл. р-ли
2Пролетна ваканция12.04.2023г. – 17.04.2023г. вкл.-
3Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
* п.с Учениците имат право едноктатно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
26.04.2023г. – 28.04.2023г.-
4Приключване на втори учебен срок 16.05.2023г.-
5Изпити за промяна на годишна оценка по график17.05.2023г. – 18.05.2023г.-
6Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и залидо 18.05.2023г.до 23.08.20223.
7Допускане до ДЗИ и издаване на служебна бележка за допусканедо 18.05.2023г. до 23.08.2023г.
8 ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)
19.05.2023г., начало 8:30ч.24.08.2023г., начало 8:30ч.
.ДЗИ
2. ДЗИ (задължителен по профилиращ предмет)
23.05.2023г., начало 8:30ч.25.08.2023г., начало 8:30ч.
.3. ДЗИ по желание на ученикав периода 26.05.2023г. - 31.05. 2023г. в периода 28.08.2023г. - 01.09.2023г.
9Оценяване на изпитните работи25.05.2023г. – 07.06.2023г. 26.08.2023г. - 07.09.2023г.
10Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпитидо 09.06.2023г.до 08.09.2023.
11Издаване на дипломи за средно образованиедо 23.06.2023г.до 22.09.2023г.