30. Средно училище „Братя Миладинови“ спечели акредитация по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, договор № 22023-1-BG01-KA120-SCH-000193609.

30. СУ получава възможност да кандидатства по облекчена процедура по Еразъм проекти през следващите 5 години. Договорът ще да бъде реализиран в периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2027 г. вкл.

Еразъм акредитацията е оценена с 87 точки.

 • Първа основна цел:

Повишаване ефективността на работата в училище, чрез използване на иновативни дигитални технологии

-През 1-вата година ще бъде внедрена облачна платформа като основен канал, чрез който ще се управлява целия образователен процес в училище и ще се интегрира в работата с учениците.

-През 2-рата и 3-тата ще се внедрят технологични решения, насочени към повишаване ефективността на уч. процес, и облачната платформа ще се използва активно за обмен на информация с външни за училището страни.

-През 4-тата – използване на средства/решения, свързани с оценяване на постиженията на учениците и популяризиране работата на училището.

 • Втора основна цел:

Обогатяване, развиване и популяризиране на извънкласните дейности за учениците

-През 2-тата година ще се работи активно в обогатяване на дейностите, свързани с изучаването на чуждия език.

-През 3-тата и 4-тата година ще се въведат нови извънкласни дейности в различните етапи на обучението в училище, в които акцент ще бъде STEAM подхода.

-През 5-тата година ще се акцентира върху организирането на различни извънкласни дейности по време на ваканциите, някои от които ще се провеждат на територията на училището, а други ще бъдат изнесени извън него.

 • Еразъм Акредитация

  30. Средно училище „Братя Миладинови“ спечели акредитация по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, договор № 22023-1-BG01-KA120-SCH-000193609. 30. СУ получава […]
 • STEM School Label

  В периода м. ноември 2022г. – м. февруари 2023г. 30. СУ „Братя Миладинови“ подготви своите разработки за развитие на STEM стратегията училищеto. В този период процесът […]
 • Erasmus+ KA122-SCH „Don’t worry, be funny in class!“

  В началото на месец юни 2022г. училищният екип на 30. СУ „Братя Миладинови“ стартира дейностите по проект „Don’t worry, be funny in class!“. Училището ни беше […]
 • Erasmus+ KA122-SCH „The big tablet“

  От месец октомври 2021г. 30. СУ „Братя Миладинови“ започна работа по проект „Големият таблет“ (The big tablet) по Еразъм+ с рег. №KA122-SCH-1AFB56B2. Проектът е насочен към […]
 • Erasmus+ KA220-SCH – Augmented content

  Проект „Augmented Content“ – Образование чрез цифрови иновации! Щастливи сме да обявим успешното завършване на проекта „Разширено съдържание“, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз (Ключовa […]
 • STOP HERE – „Спри тук“ e-Twinning проект

  За проекта: Участват 17 учители от 11 държави https://twinspace.etwinning.net/164718/home Цел: 1. Нашият проект има за цел да преподава медийна грамотност на нашите ученици, да развият уменията […]
 • Програма „Научи се да плуваш“

  Програма „Научи се да плуваш“ е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на един от […]
 • IN-EDU ПРОЕКТ

  IN-EDU PROJECT – Инклюзивни общности чрез медийна грамотност и критично мислене EDUcation – е 24-месечен проект, ръководен от 7 европейски партньори със седалище в Италия, България, […]
 • Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

  Данни за проекта Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“ Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г. Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката […]