STOP HERE – „Спри тук“ e-Twinning проект

Програма „Научи се да плуваш“
април 19, 2021
Erasmus+ KA220-SCH – Augmented content
март 4, 2022
STOP HERE – „Спри тук“ e-Twinning проект

Проект, реализиран през учебната 2020/2021 г.

За проекта: Участват 17 учители от 11 държави

https://twinspace.etwinning.net/164718/home

Цел:

1. Нашият проект има за цел да преподава медийна грамотност на нашите ученици, да развият уменията си да разграничават правилното и грешното и значението на правенето на добро за човечеството;

2.  Мъдростта на живота е проста: Действайте така, че мястото, покрай което минавате, да стане по-добро от преди!” (Николае Йорга). Добротата е любов, която се проявява в малки и привидно незначителни неща; това е уважение към чувствата и личността на другите.

Проектът спечели Европейски знак за качество 2021 г.

Дейности по проекта:

  • Denis` story /Историята на Денис/- Учениците създават книга- „Историята на Денис“, в която описват дейности на едно момче, свързани с опасности в онлайн пространството. Участниците са разделени на  на екипи, които създават самата история, корица за книга, илюстрациите към нея и плакат с правилата в интернет. ( 5 снимки има – Денис А, Денис Б и т.н., текста и илюстрациите към  „Историята на Денис“, а по-долу е линк към плаката

Нашият плакат –с правилата за работа в интернет

  • Анимация с ДенисSkrach/ който изброява правила за работа в интернет –Dennis’ Internet Rules  
  • Stop Here and Think „Спрете тук и помислете“ – страница с няколко подстраници, свързани с фалшивите новини. Учителите пишат фалшиви новии за себе си, същото правят и учениците
  • Kahoot– Учителите създават игра, като всеки учител пише въпрос, който става част от общата игра Тема: Правилата в интернет
  • ACTIVITY 1-CODE WEEK 2021 – една група имаше задача да създаде квартал на град в квадратна мрежа, други ученици по код създаваха образ, трети по образ писаха неговия код
  • игри за онлайн сигурност в сайта digitalpassport.orgpassword-protect.html – Учениците са поставени в различни житейски ситуации като участници в онлайн пространството, в които тябва да вземат решение как е правилно да постъпят. Учат се как да създават надеждни пароли, как да различават фалшива от истинска новина, как да внимават, когато общуват с непознат и т.н.

 

  • Конкурс за най-добър квартал- учениците са разделени в международни екипи и ще работят в сайта https://icograms.com/designer – предстои
  • Използваме аватари, а не реални снимки в проектите