ОП „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
декември 20, 2018
“Научи се да даряваш”
януари 17, 2019
ОП „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”

Образователната програма успешно се реализира в продължение на три учебни години в периода  2017 г. – 2019 г. от ВСС.

Цел на програмата: повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.

Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” се провежда в рамките на учебната програма по „Свят и личност” в XII клас-задължително избираема подготовка сред учениците на 30. СУ, които са част от 27 училища от градовете, в които има окръжни съдилища и окръжни прокуратури, вкл. гр. София.