“Научи се да даряваш”

ОП „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”
януари 17, 2019
„Заедно с играта учим правилата по БДП“ по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община – СБДДС
май 13, 2019
“Научи се да даряваш”
Продължават със своята ангажираност с програмата “Научи се да даряваш” (Learning to give) осмокласниците на 30. СУ като се докоснаха до Всеобщата декларация и правата на децата. Реализиран проект: Добрите дела и ние: нашите права Цел: Учениците ще осъзнаят и разберат понятия като „равнопоставеност“, „справедливост“, „толерантност“ и „равенство“ като жизненоважни основни идеи/елементи, необходими за съществуването на гражданското общество. Учениците ще научат за нарушенията на правата на децата и ще разсъждават върху примери за добри дела и колективни действия в полза на общото благо. Продължителност: две занятия от 40 минути Ръководител: Томислав Евтимов - учител философски цикъл С още реализирани проекти на 30. СУ може да се запознаете тук:

Learning to Give или „Научи се да даряваш“ е концепция за преподаване и практикуване на основните принципи на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата училищна програма. Основоположник на идеята е американската организация Learning to Give, която успешно е въвела програмата в училища в САЩ и работи активно за утвърждаване на модела повече от десетилетие. Български дарителски форум (БДФ)  разработи  проект за въвеждане на програмата като част от общата учебна програма в български училища, който за пръв път влезе с адаптирано съдържание през  учебната 2016/2017 година и продължава работа и до днес. Основната цел на проекта е развиване на културата и средата за споделяне и даряване, чрез формиране на знания  за личностно развитие и емпатия и в частност за дарителството и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците. Партньори на проекта са учители и съответно – училища, които вярват, че могат да образоват децата в основните правила и принципи на активното гражданство и в грижата за другия, която е основата на филантропията.