„Заедно с играта учим правилата по БДП“ по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община – СБДДС

“Научи се да даряваш”
януари 17, 2019
„Заедно с играта учим правилата по БДП“ по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община – СБДДС
30. СУ „Братя Миладинови“ кандидатства с проект „Заедно с играта учим правилата по БДП“ по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община – СБДДС. Период на изпълнение: 07 май - 20 декември 2019 г. „Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение”, на Столична община. Той е съобразен и с Плана за дейностите по Безопасност на движение по пътищата на 30. СУ за учебната 2018/2019 г. Идеята е в голямото фоайе на II етаж на училището да се обособи специализирана зона за обучение по БДП, където да има възможност за провеждане на практически занимания и симулация на реална пътна обстановка. Ще се оборудва с пособия, табла и други помагала за интерактивно обучение. Осъществяването му ще даде възможност за провеждане на теоретически и практически занимания с включване в пътно-транспортни ситуации в безопасна и защитена територия. Надяваме се това обучение да помогне за създаване на устойчиви модели за превенция на рисково поведение и подобряване на умения на учениците като участници в пътното движение. Преки участници в проекта са всички ученици от начален и прогимназиален етап на обучение, обучаващи се в 30 СУ „Братя Миладинови”, както и техните учители, а като непреки участници ще се включат ученици от гимназиален етап и родители.

Проект „Заедно с играта учим правилата по БДП“ по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община – СБДДС.

Период на изпълнение: 07 май – 20 декември 2019 г.

„Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение”, на Столична община. 

Той е съобразен и с Плана за дейностите по Безопасност на движение по пътищата на 30. СУ „Братя Миладинови“за учебната 2018/2019 г.

 В голямото фоайе на II етаж на училището ще се обособи  специализирана зона за обучение по БДП, където ще има възможност за провеждане на практически занимания  и симулация на реална пътна обстановка. Ще се оборудва с пособия, табла и други помагала за интерактивно обучение. Осъществяването му ще даде  възможност за провеждане на теоретически и практически занимания с включване в  пътно-транспортни ситуации в безопасна и защитена територия.

Надяваме се това обучение да помогне за създаване на  устойчиви модели за превенция на рисково поведение и подобряване на умения на учениците като участници в пътното движение.

Преки участници в проекта са  всички ученици от начален и прогимназиален етап на обучение, обучаващи се в 30 СУ „Братя Миладинови”, както и техните учители, а като непреки участници ще се включат ученици от гимназиален етап и родители.