Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

Виртуална изложба „Цветове на хубавите мисли“

декември 12, 2021

Клуб „3D технологии“

декември 19, 2021

Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41056/13.12.2021 г. на РУО София-град,относно осигурена психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

График

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *