След завършено основно образование

ПРИЕМ

Профилирани паралелки за учебната 2020-2021 година

home_interactive_offer_list_2

Профил чужди езици:

 • първи профилиращ предмет - испански език
 • втори профилиращ предмет - английски език
 • трети профилиращ предмет - български език

 • home_interactive_offer_list_2

  Профил природни науки:

 • първи профилиращ предмет - биология и здравно образование
 • втори профилиращ предмет - химия и опазване на околната среда
 • трети профилиращ предмет - испанскиски език

 • home_interactive_offer_list_2

  Профил икономическо развитие:

 • първи профилиращ предмет - география и икономика
 • втори профилиращ предмет - английски език
 • трети профилиращ предмет - немски език


 • Учебен план за 2019-2020 година, профил чужди езици - ИЕ-АЕ
  Учебен план за 2019-2020 година, профил чужди езици - ИЕ/АЕ/ИТ
  Учебен план за 2019-2020 година, профил икономическо развитие


  home_interactive_offer_list_2

  Свободни места за учебната 2020-2021 г.


  Няма

  home_interactive_offer_list_2

  График на дейностите в 30. СУ


  1. Подаване на онлайн заявление за участие в приема на първи етап на класиране-03-07.07.2020 г.
  2. Записване на приетите ученици на първо класиране или подаване на Заявление за участие във втория етап на класиране:
  От 14.07.2020 г. до 16.07.2020 г. от 09:00ч. до 17:00 ч. в сградата на 30. СУ
  Необходими документи за записване:
  1. Заявление за записване в 8 клаc за учебната 2020/2021 г. по образец (попълва се на място) 2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование
  3. Служебна бележка с резултатите от положените изпити от НВО
  4. Здравен картон и талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/, ако ученика има готовност.
  Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика. Заявление може да изтеглите от тук 3. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020 г.
  4. Записване на приетите след втория етап на класиране ученици:
  До 22.07.202 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на 30. СУ
  5. Подаване на заявление за участие в приема на трети етап на класиране-24.07-27.07.2020 г.
  Свободните места са обявени на сайта на РУО София-град 6. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране-29 юли 2020 г.
  7. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 30 юли 2020 г.
  home_interactive_offer_list_2

  Подаване на заявления за участие в първи етап на класиране


  Уважаеми кандидат гимназиасти, Уважаеми родители,
  В периода 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.
  Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:
  - без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
  - със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  - със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
  Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
  Обръщамe внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
  Профилилращи предмети и балообразуване в 30. СУ