След завършено основно образование

ПРИЕМ

Профилирани паралелки за учебната 2024-2025 година

home_interactive_offer_list_2

Профил чужди езици:

 • първи профилиращ предмет - испански език
 • втори профилиращ предмет - английски език
 • интензивно изучаван чужд език - испански език

 • home_interactive_offer_list_2

  Профил природни науки:

 • първи профилиращ предмет - биология и здравно образование
 • втори профилиращ предмет - химия и опазване на околната среда
 • интензивно изучаван чужд език - испански език

 • home_interactive_offer_list_2

  Профил природни науки:

 • първи профилиращ предмет - биология и здравно образование
 • втори профилиращ предмет - химия и опазване на околната среда
 • интензивно изучаван чужд език - английски език


 • Учебен план за 2023-2024 година, профил чужди езици - ИЕ-АЕ
  Учебен план за 2023-2024 година, профил природни науки
  Учебен план за 2023-2024 година, профил икономическо развитие


  home_interactive_offer_list_2

  Профилиращи предмети и балообразуване

  home_interactive_offer_list_2

  График на дейностите в 30. СУ


  1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. - 08 - 10. 07. 2024 г.
  Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път https://infopriem.mon.bg 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 12. 07. 2024 г. вкл.
  3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на Заявление за участие във втори етап на класиране -
  15 - 17. 07. 2024 г., вкл. от 08:00ч. до 18:00 ч. в сградата на 30. СУ
  4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 19. 07. 2024 г. вкл.
  5. Записване на класираните ученици на втори етап на класиране -
  22 - 24. 07. 2024 г., вкл. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в сградата на 30. СУ
  6. Обявяване на свободните места за трети етап на класиране -
  25. 07. 2024 г.
  7. Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране -
  26. 07. и 29. 07. 2024 г., вкл.
  8. Обявяване на резултаите от трети етап на класиране -
  до 30. 07. 2024 г.
  9. Записване на класираните ученици на трети етап на класиране -
  31. 07. и 01.08.2024 г., вкл.
  10. Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране -
  до 02.08.2024 г.
  11. Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране -
  05. 07. и 06. 08. 2024 г.
  12. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране -
  до 07. 08. 2024 г.
  13. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране - 08. 07. и 09. 08. 2024г.
  14. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране - до 12. 08. 2024 г.
  15. Подаване на заявление до директора за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записване - след 12. 08. 2024 г.
  Свободните места сe обявяват на сайта на РУО София-град Необходими документи за записване:
  1. Заявление за записване в 8 клаc за учебната 2024/2025 г. по образец (попълва се на място)
  2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование
  3. Здравен картон и талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/, ако ученика има готовност.
  Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.