След завършено основно образование

ПРИЕМ

Профилирани паралелки за учебната 2022-2023 година

home_interactive_offer_list_2

Профил чужди езици:

 • първи профилиращ предмет - испански език
 • втори профилиращ предмет - английски език

 • home_interactive_offer_list_2

  Профил природни науки:

 • първи профилиращ предмет - биология и здравно образование
 • втори профилиращ предмет - химия и опазване на околната среда
 • трети профилиращ предмет - испански език

 • home_interactive_offer_list_2

  Профил икономическо развитие:

 • първи профилиращ предмет - география и икономика
 • втори профилиращ предмет - английски език
 • трети профилиращ предмет - немски език


 • Учебен план за 2021-2022 година, профил чужди езици - ИЕ-АЕ
  Учебен план за 2021-2022 година, профил природни науки
  Учебен план за 2021-2022 година, профил икономическо развитие


  home_interactive_offer_list_2

  Профилиращи предмети и балообразуване

  home_interactive_offer_list_2

  График на дейностите в 30. СУ


  1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. - 05 - 07. 07. 2022 г.
  Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път https://infopriem.mon.bg 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 12. 07. 2022 г. вкл.
  3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на Заявление за участие във втори етап на класиране -
  13 - 15.07.2022 г., вкл. от 09:00ч. до 17:00 ч. в сградата на 30. СУ
  Необходими документи за записване:
  1. Заявление за записване в 8 клаc за учебната 2022/2023 г. по образец (попълва се на място)
  2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование
  3. Здравен картон и талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/, ако ученика има готовност.
  Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
  5. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20. 07. 2022 г. вкл.
  6. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране -
  21 - 22. 07. 2022 г., вкл. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на 30. СУ
  7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 25. 07. 2022 г.
  8. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране -
  26 - 27. 07. 2022 г., вкл.
  9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 29. 07. 2022 г.
  10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране -
  01 - 02.08.2022 г., вкл.
  11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 03.08.2022 г.
  12. График на дейностите за запълване на свободните места след трети етап на класиране, съгл. заповед №РД-12-828/ 21.06.2022г. на директора на 30. СУ:
  - прием на документи за IV етап - на 03.08.2022 г. от 09:00 до 16:00 ч. и на 04.08.2022г. – от 09:00 до 14:00 ч.
  - обявяване на списък на класираните ученици - 04.08.2022г. - 16:00 ч.
  - записване на класираните ученици - на 05.08.2022г. от 09:00 до 17:30ч.
  13.Попълване на незаетите места след 05.08.2022г. - до 09. 09. 2022 г.
  Свободните места сe обявяват на сайта на РУО София-град
  home_interactive_offer_list_2

  Свободни места след IV етап на класиране няма