Свободни места

За учебната 2022-2023 г.  30. СУ обявява следните свободни места:

за 7-ми клас – 2 места