ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Обществен съвет към 30. СУ "Братя Миладинови"

Учебна 2023-2024 година
Учебна 2022-2023 година
Учебна 2016-2017 година до учебна 2021-2022 година

Заседания/ Становища

Учебна 2023-2024
Учебна 2022-2023