За вас зрелостници

За вас, зрелостници от випуск 2019-2020 година

НомерДейност Срок сесия май-юни Срок сесия август-септ.
1Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ 2021г.01.03.2021г. – 19.03.2021г.
Отг. кл. р-ли
01.07.2021г. – 16.07.2021г.
Отг. кл. р-ли
2Пролетна ваканция08.04.2021г. – 11.04.2021г. вкл.-
3Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
* п.с Учениците имат право едноктатно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
22.04.2021г. – 28.04.2021г.-
4Приключване на втория учебен срок 14.05.2021г.-
5Изпити за промяна на годишна оценка по график14.05.2021г. – 17.05.2021г.-
6Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и залидо 18.05.2021г.до 23. 08. 2021г.
7Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИдо 18.05.2021г. 23. 08. 2021г.
8 ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)
19.05.2021г., начало 8:00ч.26. 08. 2021г., начало 8:00ч.
.ДЗИ
2. ДЗИ по избор(задължителен)
21.05.2021г., начало 8:00ч.27. 08. 2021г., начало 8:00ч.
.3. ДЗИ по желание на ученикав периода 26.05.2021г. - 31.05.2021г. в периода 30.08.2021г. - 02.09.2021г.
9Оценяване на изпитните работи22.05.2021г. – 06.06.2021г. 29.08.2021г. - 07.09.2021г.
10Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпитидо 07.06.2021г.до 08.09.2021г.
11Връчване на дипломи за средно образованиедо 22.06.2021г.до 14.09.2021г.