За вас зрелостници

За вас, зрелостници от випуск 2023-2024 година

НомерДейност Срок сесия май-юни Срок сесия август-септ.
1

Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ 2024г.
06.02.2024г. – 21.02.2024г.
Отг. кл. р-ли
26.06.2024г. – 11.07.2024г.
Отг. кл. р-ли
2Пролетна ваканция05.04.2024г. – 07.04.2024г. вкл.-
3Подаването на заявления за допускане до полагане на ДЗИ по чл. 135а, ал. 1 от ЗПУО и издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане за сесията на държавните зрелостни изпити през май-юни 2024 г. 24.04.2024г. – 26.04.2024г. вкл.-
4Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
* п.с Учениците имат право еднократно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
26.04.2024г. – 29.04.2024г.-
5Приключване на втори учебен срок 13.05.2024г.-
6Изпити за промяна на годишна/окончателна оценка или за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул по график14.05.2024г. – 15.05.2024г.-
7Допускане до ДЗИ и издаване на служебна бележка за допусканедо 16.05.2024г.до 21.08.2024г.
8Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и залидо 16.05.2024г. до 21.08.2024г.
9 ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)
17.05.2024г., начало 8:30ч.22.08.2024г., начало 8:30ч.
.ДЗИ
2. ДЗИ (задължителен по профилиращ предмет)
20.05.2024г., начало 8:30ч.23.08.2024г., начало 8:30ч.
.3. ДЗИ по желание на ученикав периода 22.05.2024г. - 31.05. 2024г. в периода 26.08.2024г. - 30.08.2024г.
10Оценяване на изпитните работи20.05.2024г. – 05.06.2024г. 26.08.2024г. - 04.09.2024г.
11Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпитидо 07.06.2024г.до 05.09.2024.
12Подаване на заявления за допускане до изпит по чл. 104а от Наредба №11/01.09.2024 г.от 26.06.2024г.до 11.04.2024г.
12Издаване на дипломи за средно образованиедо 21.06.2024г.до 18.09.2024г.