За вас зрелостници

За вас, зрелостници от випуск 2019-2020 година

Трябва да се запознаете с правата и задълженията си по:

НомерДейност Срок сесия май-юни Срок сесия август-септ.
1Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ 2020г.04.03.2020г. – 17.03.2020г. Отг. кл. р-ли 01.07.2020г. – 21.07.2020г. Отг. кл. р-ли
2Пролетна ваканция16.04.2020г. – 20.04.2020г. вкл.-
3Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
* п.с Учениците имат право едноктатно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
23.04.2020г. – 30.04.2020г.-
4Приключване на втория учебен срок 14.05.2020г.-
5Изпити за промяна на годишна оценка по график15.05.2020г. – 18.05.2020г.-
6Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и залидо 29.05.2020г.до 24. 08. 2020г.
7Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИдо 29.05.2020г. 24. 08. 2020г.
8 ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)
01.06.2020г., начало 9:00ч.27. 08. 2020г.
.ДЗИ
2. ДЗИ по избор(задължителен)
03.06.2020г., начало 9:00ч.28. 08. 2020г.
.3. ДЗИ по желание на ученикана 02.06.2020г. и на 04.06.2020г. по график в периода 31.08.2020г. - 03.09.2020г.
9Оценяване на изпитните работи03.06.2020г. – 14.06.2020г. 31.08.2020г. - 08.09.2020г.
10Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпитидо 15.06.2020г.до 10.09.2020г.
11Връчване на дипломи за средно образованиедо 26.06.2020г.до 14.09.2020г.