За вас зрелостници

За вас, зрелостници от випуск 2019-2020 година

НомерДейност Срок сесия май-юни Срок сесия август-септ.
1

Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ 2022г.
03.02.2022г. – 15.02.2022г.
Отг. кл. р-ли
27.06.2022г. – 08.07.2022г.
Отг. кл. р-ли
2Пролетна ваканция07.04.2022г. – 10.04.2022г. вкл.-
3Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
* п.с Учениците имат право едноктатно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
26.04.2022г. – 29.04.2022г.-
4Приключване на втория учебен срок 12.05.2022г.-
5Изпити за промяна на годишна оценка по график13.05.2022г. – 16.05.2022г.-
6Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и залидо 17.05.2022г.до 24. 08. 2022г.
7Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до ДЗИдо 17.05.2022г. 23. 08. 2022г.
8 ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)
18.05.2022г., начало 8:30ч.25. 08. 2022г., начало 8:30ч.
.ДЗИ
2. ДЗИ (задължителен по профилиращ предмет)
20.05.2022г., начало 8:30ч.26. 08. 2022г., начало 8:30ч.
.3. ДЗИ по желание на ученикав периода 26.05.2022г. - 03.06.2022г. в периода 29.08.2022г. - 02.09.2022г.
9Оценяване на изпитните работи20.05.2022г. – 06.06.2022г. 27.08.2022г. - 07.09.2022г.
10Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпитидо 08.06.2022г.до 08.09.2022.
11Връчване на дипломи за средно образованиедо 22.06.2022г.до 14.09.2022г.